Upravljanje ovlaštenjima

Upravljanje ovlaštenjima omogućuje korisniku sustava brisanje, ažuriranje i dodavanje novog korisnika ukoliko je to omogućeno putem pristupnog lista.

img

Brisanje ovlaštenja

Ovlaštenje se briše klikom na ikonu img.

Unos novog ovlaštenja

Klikom na ikonu img otvara se novi ekran za unos podataka o korisniku kojem se dodjeljuju ovlaštenja.

img

Klikom na gumb unos korisnika uneseni se podaci pohranjuju i korisnik stječe odabrana ovlaštenja. Također je moguće za korisnika zadati filter pregleda prijava prema kategoriji osiguranika (pravne osobe ili samostalnih obveznici doprinosa) ili prema određenim osnovama osiguranja.

Ažuriranje ovlaštenja

Klikom na ikonu img otvara se novi ekran sa osnovnim podacima obveznika, pregledom korisnika koji imaju aktivna ovlaštenja i opcijom za dodavanje novog ovlaštenja.

Ovlaštenja se brišu klikom na ikonu img, a dodaju klikom na ikonu img. Klikom na ikonu img uz ime i prezime korisnika/ice ažuriraju se dodatne opcije ovlaštenja - mogućnost upravljanja ovlaštenjima tj. davanje ovlaštenja trećim osobama i mogućnost uvida u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom

img

img

Unos poslovnih jedinica

Unos poslovnih jedinica moguć je tamo gdje posjedujete pravo upravljanja ovlaštenjima određenog obveznika kojem je matični broj unesen na 8 mjesta (u prikazu na 12 mjesta, zadnje 4 znamenke su nule).

img

Klikom na ikonu img otvara se maska za unos poslovne jedinice. Za poslovnu jedinicu se unosi naziv te podbroj poslovne jedinice na 4 mjesta, npr. 0001, 0039, 0142. Matični broj poslovne jedinice formira se od prvih 8 mjesta matičnog broja poslovnog subjekta i 4 znamenke podbroja. Sve poslovne jedinice imaju isti OIB.

img