Uvod

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) omogućava elektroničko poslovanje između Zavoda i korisnika njegovih usluga. Usluga e-prijave (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućava prijavu početka poslovanja i sve promjene tijekom poslovanja kao i prijave, promjene i prestanak osiguranja za svoje radnike/ice, i to 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, bez potrebe dolaska na šalter Zavoda.

Usluzi možete pristupiti u bilo kojem trenutku otvaranjem adrese u internet pregledniku (uz prethodno obavljenu registraciju putem pristupnog lista ili modula za brzu registraciju):

https://lana.mirovinsko.hr/

Usluga omogućava predaju sljedećih elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja Zavoda:

 • Obrazac eM-1P - Prijavu o početku osiguranja
 • Obrazac eM-2P - Prijavu o prestanku osiguranja
 • Obrazac eM-3P - Prijavu o promjeni tijekom osiguranja
 • Obrazac eM-SEZ - Prijava/promjena o preračunatom trajanju staža na sezonskim poslovima
 • Obrazac eM-11P - Prijavu o početku poslovanja obveznika doprinosa
 • Obrazac eM-12P - Prijavu o prestanku poslovanja obveznika doprinosa
 • Obrazac eM -13P - Prijavu o promjeni podataka obveznika doprinosa

Sadržaj i izgled obrazaca e-prijava (u daljnjem tekstu – prijava) propisan je Pravilnikom o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uz mogućnost predaje elektronički potpisanih prijava putem interneta u sustav mirovinskog osiguranja, usluga nudi i sljedeće:

 • pregled statusa poslanih elektroničkih prijava
 • pretraživanje arhive vlastitih prijava
 • preuzimanje potvrda o zaprimljenim i obrađenim elektroničkim prijavama
 • preuzimanje datoteke s podacima o elektroničkoj prijavi i elektroničkim potpisima
 • pregled razloga nezaprimanja poslanih elektroničkih prijava
 • verifikaciju potvrde obrađene elektroničke prijave putem QR koda
 • validaciju datoteke s podacima o elektroničkoj prijavi i elektroničkim potpisima putem javno dostupnog validatora

Usluga je namijenjena sljedećim obveznicima:

 • pravnim i fizičkim osobama za prijavu radnika
 • fizičkim osobama za prijavu sebe kao obveznika i osiguranika

Prijavljivanje pomoraca u međunarodnoj plovidbi

Od 1. siječnja 2014. usluga e-prijave omogućava uspostavljanje e-prijava i za pomorce, članove posade broda u međunarodnoj plovidbi iz članka 16. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" br.157/13.- u daljnjem tekstu Zakon) i članka 129. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 181/04.,76/07.,146/08.,61/11., i 56/13.- u daljnjem tekstu PZ).

Člana posade broda u međunarodnoj plovidbi na obvezno mirovinsko osiguranje u Zavodu može prijaviti:

 • poslodavac, brodar ili kompanija domaća pravna osoba (članak 16. stavak 1. Zakona u vezi s člankom 129. stavkom 2. i 7. PZ-a)
 • nadležna lučka kapetanija ili agencija, ako je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba (članak 16. stavak 1. Zakona u vezi s člankom 129. stavak 3. i 7. PZ-a).

U postupku registracije za uspostavljanje prijava na mirovinsko osiguranje elektroničkim putem za pomorce članove posade broda u međunarodnoj plovidbi potrebno je obratiti pozornost na posebnosti pri popunjavanju podataka u Pristupnom listu i pri popunjavanju podataka u e-prijavama.

E-prijave mogu podnositi svi obveznici koji raspolažu odgovarajućom elektroničkom opremom i kojima je dodijeljen kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu i koji su u Zavodu registrirani kao korisnici usluge podnošenja elektroničke prijave,

Kako postati korisnik/ica usluge

Korisnik/ica Usluge može biti pravni zastupnik (direktor/ica, vlasnik/ica obrta, član/ica uprave,..) ili posrednik/ica ovlašten/a od strane poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis). Potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta za uspješno korištenje Usluge:

 • Posjedovanje pametne kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e, AKD-a ili poslovnih banaka čiji uređaji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC
 • Posjedovanje čitača pametne kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na pametnoj kartici)
 • Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač pametne kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača
 • Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije
 • Registracija poslovnog subjekta

Tehnički preduvjeti

Minimalni tehnički preduvjeti potrebni za korištenje Sustava:

 • Operativni sustav Windows 8, preporučeno Windows 10 ili 11, GNU/Linux - Debian i RHEL bazirane distribucije, Mac OS X
 • Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, preporučeno zadnje verzije preglednika
 • Preglednik PDF dokumenata Adobe Reader, verzija 8, preporučeno zadnja verzija

img

Podržanost internet preglednika

img Google Chrome Podržan na Windows i Linux operativnim sustavima.
img Microsoft Edge Podržan od verzije 79.
img Mozilla Firefox Podržan na Linux operativnim sustavima.
Na Windows operativnim sustavima podržan rad s Gemalto i Safenet (eToken) kriptografskim uređajima te AKD/Certilia karticom.

Digitalni certifikati

Potpisivanje prijava u aplikaciji e-prijave izvršava se elektroničkim potpisom. Za elektronički potpis koriste se kvalificirani poslovni certifikati izdani od FINA-e ili AKD-a (Certilia), a mogu biti izdani korisniku/ici na pametnoj kartici ili USB sticku.

Kvalificirani certifikat je elektronički zapis koji jedinstveno povezuje identitet fizičke osobe s kriptografskim ključem koji se koristi za elektroničko potpisivanje i/ili enkripciju sadržaja prijave.

FINA i AKD su jedini pružatelji usluga certificiranja u RH. Više informacija o digitalnim certifikatima nalazi se na FINA web stranicama ili AKD web stranicama.

Za nabavu certifikata potrebno je odabranom izdavatelju predati zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata. Neke poslovne banke (ZABA, RBA, PBZ) na svojim čip karticama ili drugim medijima za pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata FINA-e koji se mogu koristiti i za uslugu e-prijave (B2G).

Nakon preuzimanja digitalnih certifikata potrebno je instalirati programsku podršku za čip kartice ili USB token FINA, AKD ili poslovnih banaka prema dobivenim uputama.

FINA upute i instalacijska podrška

Certilia upute i instalacijska podrška

FINA certifikat možete koristiti i na kriptografskom urađaju vaš banke. Provjerite pruža li vaša banka B2G uslugu.

Instalacija podrške za kriptografske uređaje

Ovdje možete pronaći detaljnije upute za instalaciju podrške na Linux operativnom sustavu.

Ovdje možete pronaći detaljnije upute za instalaciju podrške na Mac OS X operativnom sustavu.

Registracija

Preduvjet za korištenje Usluge je prethodno obavljena registracija.

Registracija se može izvršiti na dva načina:

Usluzi mogu pristupiti samo korisnici/ice koji/e imaju kvalificirani poslovni certifikat. Kvalificirani poslovni certifikat se izdaje ovlaštenim osobama poslovnog subjekta.

RAZLIKA IZMEĐU BRZE REGISTRACIJE I PRISTUPNOG LISTA:

 • Brza registracija se radi kada osoba dobije nove certifikate koji glase na OIB osobe koja još nije registrirana u sustavu Lana.

 • Pristupni list ispunjavaju osobe koje su već registrirane sa svojim certifikatima i aktivno rade u sustavu Lana, a od drugog poslovnog subjekta su dobile zamolbu da u njihovo ime obavljaju sve obaveze unutar Lana sustava. To ovlaštenje se dodjeljuje putem punomoći. Najčešći primjeri su knjigovodstveni servisi.

Brza registracija

Moguće je napraviti brzu registraciju bez potrebe za popunjavanjem i podnošenjem pristupnog lista.

Brza registracija može se obaviti samo za osobe koje imaju poslovni certifikat koji je izdan za poslovni subjekt za kojeg se želi koristiti usluga (OIB obveznika iz poslovnog certifikata mora biti isti OIB-u obveznika za kojeg se vrši registracija).

Sustav će automatski prepoznati vaš certifikat i omogućiti vam da na početnom ekranu kliknete na opciju “Brza registracija”. Ukoliko vam je onemogućena opcija brze registracije, to znači da sustav nije ispravno detektirao važeći poslovni certifikat. U tom slučaju provjerite ispravnost instalacije programske podrške za vaš kriptografski uređaj na kojem se nalaze certifikati.

img

Nakon što kliknete na link “Brza registracija”, sustav će automatski povući podatke iz vašeg certifikata i popuniti dio podataka na formi za brzu registraciju. Korisnik/ica treba još unijeti podatke o matičnom broju, radi li se o ovlaštenju za sjedište obveznika, e-mail adresi i telefonu te kliknuti na “Nastavak”.

Kod polja "Sjedište obveznika" odaberite DA ukoliko registrirate sjedište pravne osobe u RH ili obrta. Odaberite NE ukoliko registrirate poslovnu jedinicu pravne osobe ili izdvojeni pogon obrta.
Obveznici-samostalne profesionalne djelatnosti molimo odaberite NE.
Za sjedišta će se podaci o nazivu obveznika, adresi i šifri NKD kod popunjavanja obrasca eM-11P (prijava obveznika) preuzimati iz OIB sustava Porezne uprave, odnosno ISOR sustava obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

img

Na kraju, elektronički pristupni list potrebno je potpisati naprednim elektroničkim potpisom.

img

Ukoliko je potpisivanje uspješno završilo bit ćete automatski prijavljeni i preusmjereni na glavni izbornik Sustava.

Imate problema s potpisivanjem pristupnog lista? Pogledajte ovdje.

Pristupni list

Obrazac za unos Pristupnog lista javno je dostupan te za njegovo popunjavanje nije potreban pristup korištenjem digitalnog certifikata. Ukoliko se u sustav prijavite s digitalnim certifikatom, imate mogućnost popunjavanja e-pristupnog lista.

Ukoliko ne posjedujete novi profil certifikata i ne možete izvršiti brzu registraciju, tada morate pristupiti popunjavanju Pristupnom lista. Pristupnom listu možete pristupiti klikom na opciju “Pristupni list” na početnom ekranu:

img

Ispunjeni Pristupni list potrebno je ispisati i potpisati od strane osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i predati na šalter najbliže područne službe/ureda ili ispostave Zavoda. E-pristupni list potpisuje se naprednim elektroničkim potpisom i šalje automatski kroz sustav te ga nije potrebno predavati na šalteru Zavoda.

Uz Pristupni list obavezno se prilaže punomoć (u slučaju dodjele ovlaštenja drugom poslovnom subjektu) i ostala obavezna dokumentacija.

Uz navedenu osnovnu svrhu, prijavu prava za novog korisnika, Pristupnim listom može se:

 • dodati ovlaštenje postojećem korisniku
 • opozvati pravo
 • opozvati pojedino ovlaštenje.

Prava, obveze, uvjeti korištenja usluge opisani su u općim uvjetima korištenja usluge e-prijave.

Postupak prijave prava, dodavanja ovlaštenja postojećem korisniku, opoziva prava i opoziva ovlaštenja pokreće se predajom popunjenoga, potpisanoga i ovjerenog Pristupnog lista.

Potpisivanjem Pristupnog lista od strane ovlaštene osobe Zavoda i ažuriranjem ovlaštenja, osobe navedene u točki 2. Pristupnog lista, ovisno o odabranoj opciji:

 • postaju u Zavodu registrirani korisnici usluge podnošenja elektroničke prijave
 • registriranim korisnicima dodaju se nova ovlaštenja
 • opoziva im se pravo za korištenje usluge
 • opozivaju im se pojedina ovlaštenja

Pristupni list zaprima ovlašteni radnik Zavoda, referent koji radi na poslovima obrade i zaprimanja elektroničkih prijava u Odjelu matične evidencije područne službe/ureda ili u ispostavi Zavoda.

Ako radnik Zavoda utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za korištenje usluge, Pristupni list (s priloženom punomoći) vraća podnositelju uz usmeno obrazloženje.

E-pristupni list obrađuje se elektronički te se o statusu njegove obrade (prihvaćen ili odbijen) dostavlja e-mail obavijest na e-mail adrese korisnika navedenih na pristupnom listu.

Popunjavanje pristupnog lista

Popunjavanje pristupnog lista zamišljeno je kao slijed akcija koje korisnika vode do završnog generiranja pristupnog lista. Tako korisnik mora proći sljedeće korake:

 • unos obveznika,
 • dodjela/opoziv ovlaštenja,
 • unos mjesta i datuma,
 • pohrana dokumenta,
 • ispis dokumenta i predaja na najbližem šalteru područne službe / ureda ili ispostave Zavoda ili elektronički potpis u slučaju e-pristupnog lista, bez potrebe za predajom na šalter Zavoda.
Unos obveznika

img

Ekran za dodavanje novog obveznika

Naziv obveznika Unosi se naziv obveznika doprinosa (pravne osobe, podružnice, fizičke osobe ili drugog podnositelja prijave). Pod nazivom obveznika doprinosa podrazumijeva se naziv tvrtke (pravne ili fizičke osobe). Ako pravna osoba ima osnovane podružnice, tada se unosi naziv podružnice. Za osiguranike/ice samostalne obveznike doprinosa za mirovinsko osiguranje, uz naziv tvrtke – djelatnosti, unosi se prezime i ime osiguranika/ice.

Matični broj poslovnog subjekta / MBG obveznika / Sistemski porezni broj obveznika Prema vrsti obveznika za koje se obavlja registracija upisuje se odgovarajući podatak.

Matični broj poslovnog subjekta (broj iz Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u) upisuje se za :

 • obveznike pravne osobe,
 • obveznike fizičke osobe samostalne obveznike doprinosa, obrtnike i druge samostalne profesionalne djelatnosti ako im je dodijeljen MBPS.

MBPS sadrži osam znamenaka za broj i četiri znamenke za podbroj. Ako MBPS obveznika sadrži sedam mjesta, potrebno je broj upisati s vodećom nulom. MBPS obrtnika počinje s vodećom znamenkom 9, a samostalnih profesionalnih djelatnosti s vodećom znamenkom 8.

 • Ako obveznik nema u svom sastavu dijelove poslovnog subjekta moguće je:
 • MBPS upisati na dvanaest mjesta , odnosno upisati osam znamenaka za broj, a u nastavku četiri ništice za podbroj MBPS-a (npr. 003839960000) ili
 • MBPS upisati na osam mjesta bez podbroja (npr. 0038996). U tom slučaju aplikacija će u prikazu broja obveznika prikazati četiri ništice u podbroju.
  • Ako obveznik ima dijelove poslovnog subjekta u svom sastavu potrebno je MBPS upisati na dvanaest mjesta, odnosno upisati osam znamenaka za broj, a u nastavku četiri znamenke za podbroj MBPS-a koji je dodijelio Državni zavod za statistiku, a koji se nalazi u dodatku Obavijesti DZS-a o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta (npr. 003839960001, 003839960021 i sl.).
  • Ako se pri unosu podataka u pristupnom listu registrira više obveznika poslovnih jedinica, za svaki dio poslovne jedinice potrebno je unijeti njegov matični broj s pripadajućim podbrojem na dvanaest mjesta (osam znamenaka za broj, a u nastavku četiri znamenke za podbroj) i u obilježje naziv unijeti točan naziv dijela poslovnog subjekta.
  • Ako se registracija obavlja samo za jednu poslovnu jedinicu potrebno je upisati MBPS s pripadajućim podbrojem poslovne jedinice (npr. 003839960011).
  • Za obveznika koji ima poslovne jedinice moguće je MBPS unijeti samo na osam mjesta bez unosa znamenki za podbroj i naknadno upisati podbrojeve poslovnih jedinica interno kroz aplikaciju putem modula “Upravljanje ovlaštenjima” pod uvjetom da je u pristupnom listu korisnik odabrao opciju upravljanje ovlaštenjima, (npr. ako se prvo želi registrirati ovlaštenje za poslovni subjekt, a naknadno za poslovne jedinice u sastavu poslovnog subjekta obveznika bez dolaska na šalter Zavoda).

Za samostalne obveznike doprinosa kojima nije dodijeljen MBPS/MBG ili Sistemski broj PU potrebno je odabrati (označiti kvačicom) obilježje Obveznik/Fizička osoba koja nema dodijeljen MB/PB. img

Matični broj građana obveznika doprinosa upisuje se za:

 • fizičke osobe samostalne obveznike doprinosa kojima se ne dodjeljuje MBPS
 • radnike zaposlene kod fizičke osobe samostalnog obveznika doprinosa za koje se uspostavlja prijava pod zasebnim registarskim brojem (npr. za radnike zaposlene kod odvjetnika). U navedenom slučaju se u pristupnom listu u obilježje obveznik posebno popunjavaju podaci za samostalnog obveznika s njegovim MBPS-om i posebno podaci s njegovim MBG-om za radnike. Navedeno se ne odnosi na radnike zaposlene kod obrtnika, jer se za radnike ovlaštenje registrira prema podacima obrtnika.

Sistemski broj / porezni broj dodijeljen od Porezne uprave koji sadrži trinaest znamenaka upisuje se za:

 • strana predstavništva iz zemalja izvan članica Europske unije, veleposlanstva i za strane poslodavce iz zemalja članica EU.

Iz unesenog matičnog broj obveznika u pristupnom listu izvodi se ovlaštenje fizičkoj osobi korisniku poslovnog certifikata za uspostavljanje e-prijava za obveznike navedene u pristupnom listu i nije ga moguće mijenjati u aplikacijama za popunjavanje e-prijava. U slučaju pogrešnog unosa potrebno je ponovno popuniti pristupni list s ispravnim podatkom matičnog broja obveznika i predati ga na šalter područne službe/ureda ili ispostave.

OIB obveznika Unosi se osobni identifikacijski broj obveznika doprinosa za kojeg se obavlja registracija za uspostavljanje e-prijava na mirovinsko osiguranje.

Sjedište obveznika Odaberite DA ukoliko registrirate sjedište pravne osobe u RH ili obrta. Odaberite NE ukoliko registrirate poslovnu jedinicu pravne osobe ili izdvojeni pogon obrta.
Obveznici-samostalne profesionalne djelatnosti molimo odaberite NE.
Za sjedišta će se podaci o nazivu obveznika, adresi i šifri NKD kod popunjavanja obrasca eM-11P (prijava obveznika) preuzimati iz OIB sustava Porezne uprave, odnosno ISOR sustava obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Mogućnost unosa prijava za pomorce Odabire se samo ako je za unesenog obveznika potrebno omogućiti unos prijava za pomorce članove posade broda u međunarodnoj plovidbi (u pravilu se radi o lučkim kapetanijama ili brodarima).

Nakon što korisnik popuni sve potrebne podatke o obvezniku klikom na gumb:

 • pohrani i dodaj novog obveznika ponovno pristupa proceduri dodavanja novog obveznika
 • pohrani i nastavi pohranjuje upisanog obveznika i prelazi na sljedeći korak dodjele ovlaštenja
Dodjela/opoziv ovlaštenja

Korak dodjele ovlaštenja omogućuje unos korisnika koji će za navedenoga poslodavca imati mogućnost podnašanja prijava u sustavu, isto tako omogućuje unos korisnika kojemu se dodijeljena ovlaštenja ukidaju.

img

Potrebno je unijeti osnovne podatke o korisniku i odabrati radi li se o dodjeli, opozivu ili izmjeni ovlaštenja. Zatim je omogućen odabir može li ovlaštena osoba upravljati daljnjim ovlaštenjima tj. dodjeljivati ih trećim osobama te uključivanje opcije uvida u očevidnik osoba s invaliditetom zaposlenih kod obveznika odabranih u prethodnom koraku.

Mjesto i datum

Unosi se mjesto popunjavanja koje će biti ispisano na generiranom pristupnom listu. Datum se automatski pohranjuje.

img

Pohrana dokumenta

Od korisnika se traži upis sigurnosnog niza te se klikom na gumb nastavak prethodno upisani podaci pristupnog lista pohranjuju u bazu podataka.

img

U slučaju predaje e-pristupnog lista, dodatno se prikazuje polje za kopiranje priloga (punomoći) uz pristupni list.

img

Nakon pohrane e-pristupnog lista prikazuje se sučelje za njegov elektronički potpis.

img

Ispis dokumenta

Posljednji korak unosa pristupnog lista je generiranje u PDF obliku. Na ovom mjestu je dostupan zadnje uneseni pristupni list.

img

Predaja pristupnog lista

Pristupni list je potrebno ispisati, potpisati i predati na šalter najbliže područne službe/ureda ili ispostave Zavoda. Zaprima ga ovlašteni radnik Zavoda, referent koji radi na poslovima obrade i zaprimanja elektroničkih prijava u Odjelu matične evidencije područne službe/ureda ili u ispostavi Zavoda.

Ako radnik Zavoda utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za korištenje usluge, Pristupni list (s priloženom punomoći) vraća se podnositelju uz usmeno obrazloženje.

E-pristupni list šalje se elektronički te ga nije potrebno fizički predavati na šalter Zavoda.

E-pristupni list

Ukoliko ste u sustav prijavljeni s važećim poslovnim certifikatom, prilikom popunjavanja pristupnog lista u dijelu "Pohrana" možete kopirati priloge, čime se formira e-pristupni list. Prilozi se dostavljaju u digitalnom obliku, u PDF ili JPEG formatu, rezolucije 120dpi. Možete poslati maksimalno 6 datoteka, ukupne veličine do 5 MB. U kasnijem koraku se e-pristupni list elektronički potpisuje. E-pristupni list automatski se predaje kroz sustav te ga nije potrebno ispisivati i fizički predavati na šalter Zavoda. Nakon što e-pristupni list obrade operateri Zavoda, o tome ćete primiti e-mail obavijest na adresu (ili adrese) navedene u dijelu "Korisnici".

Ukoliko iz nekog razloga želite predati "papirnati" pristupni list, molimo preskočite odabir datoteka u dijelu "Pohrana".

Pomorci u međunarodnoj plovidbi

U obilježje OBVEZNICI potrebno je upisati:

 • za naziv obveznika:

 • naziv poslodavca, ako je poslodavac, brodar ili kompanija domaća pravna osoba

 • naziv lučke kapetanije, ako je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba

 • za matični broj poslovnog subjekta/matični broj građana/porezni broj:

 • matični broj poslovnog subjekta poslodavca domaće pravne osobe, brodara ili kompanije

 • matični broj poslovnog subjekta lučke kapetanije 032770970000 koja prijavljuje pomorca, ako je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba.

 • za OIB obveznika:

 • OIB poslodavca domaće pravne osobe

 • OIB lučke kapetanije 22874515170 koja prijavljuje pomorca ako je poslodavac, brodar ili kompanija strana pravna osoba.

Mogućnost unosa prijava za pomorce - potrebno je odabrati DA

U obilježje KORISNICI potrebno je upisati:

 • za ime i prezime:

 • podatke fizičke osobe koja ima poslovni kvalificirani certifikat i koja će uspostavljati e-prijave za pomorce u međunarodnoj plovidbi ( ime i prezime, OIB, e-mail adresu, broj telefona, naziv pravne osobe iz poslovnog certifikata, OIB pravne osobe iz certifikata, odabrati opciju dodjela ovlaštenja).

Osnove rada sa sustavom

Kako bi započeli rad s aplikacijom, potrebno vam je računalo koje zadovoljava tehničke preduvjete, osnovna znanja korištenja računala, instaliran internet preglednik, java programsku podršku, preglednik pdf dokumenata i digitalni certifikat izdan od strane FINA-e ili AKD.

Na sve linkove (tekstualni linkovi, navigacijski gumbi, gumbi za određene akcije pohranjivanja, ažuriranja i sl.) unutar aplikacije dovoljno je kliknuti samo jednom. Dvostruki klik uobičajen je za Desktop aplikacije i nije poželjan unutar web aplikacija.

Za navigaciju unutar sustava potrebno je koristiti navigacijske izbornike unutar aplikacije i izbjegavati korištenje “Back” i “Forward” gumbiju vašeg internet preglednika.

Prijava u sustav

Prije same prijave u sustav korisnik mora biti registriran. Registracija se vrši putem brze registracije ili popunjavanjem pristupnog lista. Da biste izvršili prijavu u sustav najprije odabirete certifikat s kojim se želite prijaviti. Kliknite na željeni certifikat i zatim potvrdite klikom na “OK”.

img

Ne prikazuje vam se dijalog za odabir certifikata? Pogledajte ovdje.

Nakon odabira certifikata potrebno je unijeti PIN za pristup kriptografskom uređaju (kartica ili USB stick) na kojem se nalazi vaš certifikat. Unesite PIN i potvrdite klikom na “OK”.

Budite pažljivi prilikom unosa PIN-a. Ako (n) puta zaredom unesete pogrešan PIN vaš kriptografski uređaj će se zaključati. (Broj mogućih pokušaja unosa pogrešnog PIN-a ovisi o vrsti kriptografskog uređaja kojeg koristite. Obično se radi o 3 ili 5 dozvoljenih pokušaja).

Zaključali ste kriptografski uređaj? Pogledajte ovdje.

img

Ukoliko je vaša prijava uredno prošla, prikazat će vam se početni ekran kao na slici ispod. Dovoljno je kliknuti na “Prijava” kako bi vam se prikazao glavni izbornik aplikacije.

img

Odjava iz sustava

Odjava iz sustava

Da biste se odjavili iz sustava dovoljno je zatvoriti internet preglednik. Međutim, takav način odjave nije praktičan ukoliko možda koristite mogućnost rada s više istovremeno uključenih kriptografskih uređaja. U tom slučaju koristite link za odjavu unutar sustava koji će očistiti SSL međuspremnik vašeg internet preglednika i omogućiti vam novu prijavu s drugim uređajem

Google Chrome službeno ne podržava ovakav način brisanja SSL međuspremnika, pa ćete u slučaju tog preglednika za pravu odjavu morati zatvoriti preglednik.

img

Glavni izbornik aplikacije

Glavni izbornik aplikacije sastoji se od 6 glavnih cijelina:

1. Podizbornici kojima se pristupa klikom na pojedinu ikonu.

2. Ime, prezime i OIB trenutno prijavljenog korisnika/ice s odabranim ovlaštenjem. Ukoliko posjedujete ovlaštenja za više obveznika, klikom na strelicu dobivate mogućnost odabira drugog ovlaštenja.

3. Navigacijska traka - prikazuje nam u kojem se modulu nalazimo.

4. Brzi izbornik - dostupan je unutar svakog otvorenog ekrana. Pomoću njega moguće je brzo i jednostavno pristupiti svakom modulu unutar sustava.

5. Opcije aplikacije, poruke, politika potpisa, upute i odjava, ažuriranje korisničkih kontakt podataka - omogućuju konfiguriranje opcija aplikacije, pristup pregledu pristiglih poruka, politici potpisa i uputama te odjavu iz sustava.

6. Poruke - ukoliko imate nepročitanih poruka, na ovom će mjestu biti prikazan ukupni broj nepročitanih poruka, a klikom na ikonu otvara se padajući izbornik s nepročitanim porukama (klikom na naslov poruke otvorit će se dijalog sa sadržajem poruke).