Podnošenje zahtjeva za izdavanje prenosivog dokumenta A1 elektroničkim putem

Zahtjevi za izdavanje prenosivog dokumenta A1 popunjavaju se tako da u zahtjevu korisnik u obilježjima predviđenim za odgovor unese odgovarajući podatak odnosno odabere jedan od ponuđenih odgovora iz padajućeg niza.

Korisnicima je omogućen unos šest različitih vrsta zahtjeva za izdavanje prenosivog dokumenta A1:

 • A1-Izaslanje samozaposleni
 • A1-Izaslanje zaposlenih
 • A1-Rad u dvije ili više država članica EU
 • A1-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883
 • A1-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Pomorci
 • A1-Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje - Pomorci

img

Pregled zahtjeva A1

Pregledu zahtjeva pristupa se odabirom izbornika Pregled prijave i zahtjeva i odabirom kartice A1.

img

Korisnik na pregledu zahtjeva A1 ima uvid u sve kreirane zahtjeve.

 • Ikona img korisniku otvara ekran za ažuriranje odabranog A1 zahtjeva (zahtjeve je moguće ažurirati dok su u statusu Zahtjev kreiran (nepotpisan)).
 • Ikona img pokreće proces potpisivanja odabranog A1 zahtjeva. Korisnik ima mogućnost odabira svih nepotpisanih zahtjeva (klikom na retke tablice) te pokrenuti proces potpisivanja odabirom opcija Potpiši označene prijave/zahtjeve. Svi odabrani zahtjevi grupno se potpisuju u sljedećem koraku.
 • Ikona img uklanja odabrani zahtjev A1 s pregleda (uklonjene zahtjeve moguće je ponovno vratiti na pregled odabirom filtra Prikaži uklonjene).
 • Ikona img omogućuje korisniku preuzimanje popunjenih podataka zahtjeva u PDF formatu.
 • Ikona img omogućuje opoziv potpisanog A1 zahtjeva u kratkom vremenu nakon što se zahtjev potpiše (vraća status zahtjeva u Kreirano).
 • Ikona img omogućava preuzimanje obrađenog A1 zahtjeva u PDF formatu. Nakon što je zahtjev uspješno obrađen od strane HZMO operatera navedena se ikona pojavljuje korisniku na pregledu zahtjeva (zahtjev također prelazi u status obrađen).
 • Ikona img nudi korisniku dodatne informacije o statusu obrađenog zahtjeva za koji nije isporučen PDA1 u sustavu Lana ili je donesena druga odluka o zahtjevu. Klikom na ikonu sustav ispisuje dodatnu informaciju o odabranom zahtjevu A1.

Ako u istom danu za istu osobu/osiguranika podnesete više od jednog A1 zahtjeva, poslani zahtjevi automatski će biti označeni kao DOPUNA (Dopuna zahtjeva prelazi u status "Obrađen" istovremeno s glavnim zahtjevom).

Svi A1 zahtjevi šalju se na obradu u sustav HZMO. Inicijalno potpisani zahtjev u statusu je Zahtjev potpisan (u redu slanja na obradu) te nakon uspješne razmjene prelazi u status Zahtjev poslan na obradu. Ako dođe do problema s razmjenom zahtjeva, u statusu zahtjeva ispisat će se greška jer zahtjev nije moguće poslati u sustav HZMO-a te koji je od podataka potrebno ispraviti i ponoviti proces slanja zahtjeva A1.

Obrada zahtjeva

Prilikom uspješne obrade A1 zahtjeva korisniku se nudi mogućnost preuzimanja dostavljene potvrde A1. Prilikom prvog preuzimanja dostavljenog PDF dokumenta korisnik mora potvrditi i kompletirati proces preuzimanja (ovo se radi samo prvi puta za pojedini zahtjev).

img

U situaciji kad je zahtjev obrađen, a PDA1 nije isporučen u sustavu Lana ili je donesena druga odluka o zahtjevu, prikazuju se dodatne informativne poruke sljedećeg sadržaja:

img img img

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje samozaposlenih osoba u EU

Zahtjev A1 - izaslanje samozaposleni sastoji se od četiri cjeline koje korisnik mora popuniti:

Podaci o samostalnoj djelatnosti

Sadrži potrebne podatke koji se odnose na podatke o samostalnoj djelatnosti. U ovoj cjelini korisnici unose broj telefona i aktivnu adresu elektroničke pošte.

Podaci o samozaposlenoj osobi

Upisuju se podaci o osobi za koju se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde. U ovoj cjelini moguće je poslati zahtjev za osobu koju još nije kompletirana ili evidentirana prijava m1p u sustavu HZMO.

Podaci o izaslanju za koje se traži potvrda A1

Korisnik popunjava potrebne podatke o datumima izaslanja, državi, mjestu rada u drugoj državi članici (u daljnjem tekstu: DČ), opisu poslova i informacijama je li osoba radila izvan R Hrvatske neposredno prije početka izaslanja.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o mjestu rada u drugoj DČ, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koju je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Dokumentacija koja se dostavlja

Cjelina koja je rezervirana za kopiranje priloga uz zahtjev A1. Moguće je odabrati priloge u formatu PDF i jpg

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - izaslanje zaposlenih osoba u EU

Zahtjev A1 - izaslanje zaposlenika sastoji se od osam cjelina koje korisnik mora popuniti:

Podaci o poslodavcu

Sadrži potrebne podatke koji se odnose na poslodavca. U ovoj cjelini korisnici unose broj telefona i aktivnu adresu elektroničke pošte.

Podaci o poslovanju

U ovoj cjelini korisnik upisuje osnovne podatke o poslovanju u R Hrvatskoj i drugoj državi rada.

Ostvareni prihod (u postotku) u prethodnom razdoblju (proteklih 12 mjeseci)

Unosi se ostvareni prihod u postocima u proteklih 12 mjeseci. Zbroj ostvarenih prihoda u R Hrvatskoj i drugoj državi članici mora iznositi 100%.

Obvezna dokumentacija poslodavca koja se dostavlja (prilog vezan uz podatke o poslodavcu)

Korisnik prilaže financijsko izvješće za prethodno razdoblje – GFI (obvezno i dodatni podaci obrazac POD-DOP) i/ili tromjesečni (kvartalni) izvještaj poduzetnika – TI – POD (obvezan) / po potrebi drugi dokazi (za novoosnovane poslodavce kopije knjigovodstvenih isprava i evidencija o redovnom poslovanju).

U slučaju kada se na zahtjev dodaje više od jednog osiguranika, tada podatke o poslovanju treba popuniti samo jednom (podaci o poslovanju bit će zaključani ako korisnik klikne na gumb Pohrani i dodaj osiguranika), kao i prilog Financijskog izvješća. Klikom na gumb Pohrani i dodaj osiguranika svi naknadni zahtjevi imat će podatak o inicijalnom zahtjevu (prvi zahtjev gdje su upisani podaci o poslovanju). Ako treba ažurirati podatke o poslovanju, navedeno je moguće napraviti ako se odabere prvi (inicijalni) zahtjev na pregled zahtjeva A1.

Podaci o zaposlenoj osobi

Upisuju se podaci o osobi za koju se podnosi zahtjev za izdavanje potvrde. U ovoj cjelini moguće je poslati zahtjev za osobu koju još nije kompletirana ili evidentirana prijava m1p u sustavu HZMO.

Adresa boravka u drugoj DČ odnosno u državi rada

Unose se podaci o adresi u drugoj DČ.

Podaci o izaslanju za koje se traži potvrda A1

Korisnik popunjava potrebne podatke o datumima izaslanja, državi, mjestu rada u drugoj DČ i ostalim informacijama o osobnim zahtjevima.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o mjestu rada u drugoj DČ, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koju je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Dokumentacija koja se dostavlja

Cjelina koja je rezervirana za kopiranje priloga uz zahtjev A1. Moguće je odabrati priloge u formatu PDF i jpg.

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Klikom na gumb Pohrani i dodaj osiguranika korisnik ima mogućnost vezati više osiguranika uz jedan zahtjev, što znači da će podaci o poslodavcu kroz sve vezane zahtjeve biti isti, dok će se mijenjati samo podaci o osobama koje se trebaju izaslati. U ovom slučaju podaci o poslodavcu bit će zaključani te će se naknadne izmjene moći obaviti samo na inicijalnom (prvom) zahtjevu u kojem su podaci o poslodavcu uneseni.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - rad u dvije ili više država članica EU

Zahtjev A1 - rad u dvije ili više država članica EU sastoji se od deset cjelina koje korisnik mora popuniti:

Podaci o osiguraniku / osiguranici

Sadrži osnovne podatke o osiguraniku/osiguranici koje korisnik mora popuniti.

Podaci o poslodavcu odnosno poslodavcima i/ili samostalnoj djelatnosti

U ovoj cjelini unose se podaci o svim poslodavcima i/ili samostalnoj djelatnosti.

Korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o poslodavcu i/ili samostalnoj djelatnosti, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Radno vrijeme u zadnjih 12 mjeseci u pojedinoj državi članici

Primjer unosa podataka: 2 dana u Hrvatskoj, 3 dana u Austriji, ili 1 mjesec u Hrvatskoj, 1 mjesec u Italiji i sl. NE POPUNJAVAJU ČLANOVI POSADA ZRAKOPLOVA

Očekivano radno vrijeme u narednih 12 mjeseci u pojedinoj državi članici

Primjer unosa podataka: 2 dana u Hrvatskoj, 3 dana u Austriji, ili 1 mjesec u Hrvatskoj, 1 mjesec u Italiji i sl.

Iznos dohotka ostvarenog u pojedinoj državi članici

Navedenu cjelinu popunjavaju samo zaposlene osobe, ako imaju više poslodavaca iz različitih država članica.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Ukupno ostvareni promet u prethodnih 12 mjeseci

Navedenu cjelinu popunjavaju samo samozaposlene osobe, ako redovito obavljaju samostalnu djelatnost u različitim državama članicama.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Podaci o mjestu rada u drugim državama članicama

Unose se podaci o mjestu rada u drugim državama članicama

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Podaci o obavljanju djelatnosti

Unosi se podatak o datumu početka obavljanja djelatnosti u dvjema ili više država članica.

Dokumentacija koja se dostavlja za zaposlene osobe

Prilozi vezani za zaposlene osobe

Dokumentacija koja se dostavlja za samozaposlene osobe

Prilozi vezani za samozaposlene osobe

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004

Zahtjev A1 - odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 sastoji se od pet cjelina koje korisnik mora popuniti:

Podaci o poslodavcu

Sadrži potrebne podatke koji se odnose na poslodavca, u ovoj cjelini korisnici unose broj telefona i aktivnu adresu elektroničke pošte.

Podaci o osiguraniku/ici

Sadrži osnovne podatke o osiguraniku / osiguranici koje korisnik mora popuniti.

Podaci za odstupanje

Unose se podaci o odstupanju (razlog odstupanja, datum početka i datum završetka odstupanja).

Podaci o mjestu rada u drugoj državi članici

Korisnik popunjava potrebne podatke o mjestu rada u drugoj DČ.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o mjestu rada u drugoj DČ, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja

Cjelina koja je rezervirana za kopiranje priloga uz zahtjev A1. Moguće je odabrati priloge u formatu PDF i jpg.

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - odstupanje prema članku 16. Uredbe 883 – Pomorci

Zahtjev A1 - odstupanje prema članku 16. Pomorci se sastoje od pet cjelina koje korisnik mora popuniti:

Podaci o osiguraniku / osiguranici

Sadrži osnovne podatke o osiguraniku / osiguranici koje korisnik mora popuniti.

Podaci o osobi za kontakt

Korisnik unosi podatke o telefonu i adresi elektroničke pošte.

Podaci o razdoblju i mjestu rada

Korisnik unosi datum početka i završetka odstupanja i podatke o mjestu rada.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o mjestu rada, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Podaci o poslodavcu

Korisnik unosi podatke o poslodavcu.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o poslodavcu, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Dokumentacija koja se dostavlja

Cjelina koja je rezervirana za kopiranje priloga uz zahtjev A1. Moguće je odabrati priloge u formatu PDF i jpg.

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Zahtjev za izdavanje potvrde A1 - određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje Pomorci

Zahtjev A1 - određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje Pomorci se sastoji od četiri cjeline koje korisnik mora popuniti:

Podaci o poslodavcu

Sadrži potrebne podatke koji se odnose na poslodavca. U ovoj cjelini korisnici unose broj telefona i aktivnu adresu elektroničke pošte.

Podaci o osiguraniku - pomorcu

Sadrži osnovne podatke o osiguraniku-pomorcu koje korisnik mora popuniti.

Podaci o razdoblju i mjestu rada

Korisnik unosi podatke o početku i završetku razdoblja na koje se potvrda A1 odnosi i podatke o mjestu rada.

U ovoj cjelini korisnik ima mogućnost višestrukog unosa podataka o mjestu rada, klikom na ikonu img.

Ako korisnik želi obrisati jednu od opcija koje je greškom dodao, isto je moguće kliknuti na ikonu img.

Dokumentacija koja se dostavlja

Cjelina koja je rezervirana za kopiranje priloga uz zahtjev A1. Moguće je odabrati priloge u formatu PDF i jpg.

Za dodatne informacije i upute o popunjavanju specifičnih polja moguće je saznati više prelaskom miša iznad ikone img

Klikom na gumb Spremi za kasniju provedbu zahtjev se pohranjuje u unesenom obliku i moguće ga je potpisati naknadno, dok se klikom na gumb Potpiši zahtjev pokreće proces potpisivanja zahtjeva. Gumb Odustani vraća korisnika na početni zaslon sustava Lana.

Pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva i postupak izdavanja potvrda A1

Između država članica Europske unije na prava i obveze iz sustava socijalne sigurnosti primjenjuju se sljedeći propisi:

• Uredba (EZ) broj 883/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (skraćeno: Osnovna uredba), 
• Uredba (EZ) broj 987/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009., kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (skraćeno: Provedbena uredba).

Navedene uredbe primjenjuju se i u odnosima s državama Europskog gospodarskog prostora (Norveška, Lihtenštajn i Island) te u odnosu na Švicarsku Konfederaciju, tako da se pojam država članica odnosi i na te države.

Napominje se, da se prema Protokolu o koordinaciji socijalnesigurnosti, koji je sastavni dio sporazuma o trgovini i suradnji između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, u prijelaznom razdoblju i dalje koriste tiskanice koje su se koristile neposredno prije stupanja Protokola na snagu, što se odnosi i na potvrde A1. Pravila koja se primjenjuju prema Protokolu slična su pravilima propisanim uredbama, a najznačajnija razlika je što u Protokolu nije predviđena mogućnost odstupanja od pravila (kao što je to predviđeno člankom 16. Uredbe 883/2004).

Odredbe Glave II Uredbe 883/2004 sadrže potpun sustav pravila čija je svrha osigurati da osobe koje se kreću unutar EU budu obuhvaćene zakonodavstvom o socijalnoj sigurnosti samo jedne države članice, te spriječiti da se na te osobe istovremeno primjenjuju zakonodavstva dviju ili više država članica (pozitivan sukob zakona) ili da ostanu izvan sustava socijalne sigurnosti (negativan sukob zakona).

Osnovno pravilo propisano je člankom 11. stavkom 1. Uredbe 883/2004 prema kojem se na osobe na koje se primjenjuju Uredba primjenjuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti samo jedne države članice. Člankom 11. stavkom 3. točkom a) Uredbe 883/2004 propisano je opće pravilo prema kojem na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena ili samozaposlena osoba u državi članici primjenjuje se zakonodavstvo te države članice (zakonodavstvo države prema mjestu rada, lex loci laboris). Međutim, u nekim posebnim situacijama, opravdano je odstupiti od navedenog te su mogući i drugi kriteriji osim stvarnog mjesta rada. Takve situacije za koje su propisana posebna pravila uključuju.

• Upućene osobe – privremeno upućivanje radnika u drugu državu članicu
• Osobe koje uobičajeno rade u dvije ili više država članica
• Odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004.

Potvrda A1 izdaje se na temelju navedenih uredbi, a njeno izdavanje propisano je u točno određenim situacijama (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadzemne države). Potvrda A1 zadani je obrazac koji vrijedi na čitavom području EU kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje, da se doprinosi plaćaju u navedenoj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. Obveza izdavanja potvrda A1 uključuje izaslane zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomoćnike (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda, jer tada rade na teritoriju druge države članice), zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Uredbe 883/2004. Za primjenu pojedinog pravila iz Glave II izrađene su posebne tiskanice zahtjeva te je određena i potrebna dokumentacija koju je potrebno uz navedene tiskanice dostaviti (zavisno od propisanih uvjeta za primjenu pojedinog pravila i činjenice koje je u postupku potrebno utvrditi). 1. Posebna pravila za upućene (izaslane) osobe Svrha posebnog pravila za upućene osobe je omogućavanje slobode pružanja usluga u korist poslodavaca koji šalju radnike u druge države članice, kao i omogućavanje slobode radnika i zaštite njihovih prava te izbjegavanje administrativnih prepreka za radnike, poslodavce i ustanove socijalne sigurnosti koje mogu nastati kao posljedica primjene. općeg pravila (lex loci laboris) za privremena i kratkotrajna razdoblja rada u drugoj državi članici. Navedeno pravilo je izuzetak od općeg pravila da se na zaposlene i samozaposlene osobe primjenjuje zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti države članice u kojoj rade. Prema tom pravilu na upućene osobe, ako su ispunjeni propisani uvjeti, i nadalje se za vrijeme upućivanja primjenjuje zakonodavstvo države članice iz koje se upućuju, a ne zakonodavstvo države članice u kojoj rade. Kad su ispunjeni propisani uvjeti, primjenjuju se pravilo za upućene osobe, primjena pravila je obvezna, ne postoji pravo izbora. Međutim, ako neki od propisanih uvjeta nije ispunjen, ne može se u konkretnom slučaju primijeniti posebno pravilo, nego se primjenjuje opće pravilo, nadležna je država prema mjestu rada. 1.1. Pravilo za upućene zaposlene osobe Prema članku 12. osnovne uredbe za primjenu pravila o zapošljavanju zaposlenih osoba potrebno je zadovoljiti određene uvjete, neke na strani poslodavca, a neke na strani radnika. Na tu osobu i dalje će se primjenjivati zakonodavstvo države iz koje je izaslana ako:

    1. izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca
    2. osoba nije izaslana da zamijeni drugu izaslanu osobu
    3. da se na osobu primjenjivalo zakonodavstvo države iz koje se upućuje najmanje 1 mjesec neposredno prije izaslanja
    4. poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u matičnoj državi
    5. postoji direktna veza radnika s poslodavcem za vrijeme trajanja izaslanja

Predviđeno trajanje posla radi kojeg se radnik upućuje u drugu državu članicu ne može biti duže od 24 mjeseca. Odnosi se na privremenu prirodu instituta upućivanja te prema ovom uvjetu pojedino upućivanje može trajati najduže 24 mjeseca, a također da se pravilo ne primjenjuje ako je unaprijed poznato da će poslovi trajati duže od navedenog razdoblja. Započeto upućivanje, ako je predviđeno trajanje kraće od 24 mjeseca, moguće je iz opravdanih razloga produžiti, ali samo do 24 mjeseca. Iznimno, moguće je produljiti razdoblje upućivanja preko 24 mjeseca primjenom članka 16. Uredbe 883/2004, ako se postigne dogovor (uz suglasnost) s drugom državom članicom (vrijedi ako je unaprijed poznato da će poslovi trajati dulje od 24 mjeseca, potrebno je primijeniti članka 16. od prvog dana). Poslodavac koji zatraži izdavanje potvrde A1 za izaslanje radnika mora ispunjavati uvjet redovnog obavljanja djelatnosti u državi iz koje se radnik šalje. Smatra se da poslodavac redovno obavlja svoju djelatnost u državi iz koje se radnik šalje ako u njoj obavlja značajan dio svoje djelatnosti, a ne samo poslove unutarnjeg upravljanja. Nakon što razdoblje upućivanja završi, novo upućivanje za istu zaposlenu/samozaposlenu osobu može se odobriti nakon pauze od dva mjeseca nakon završetka prethodnog upućivanja. Pravilo se odnosi i na osobe koje su zaposlene s namjerom izaslanja od prvog dana zaposlenja. Međutim, dotična osoba mora neposredno prije izaslanja biti obuhvaćena zakonodavstvom države članice u kojoj poslodavac redovito obavlja svoju djelatnost. Zahtjev za izdavanje potvrde A1 za izaslanje zaposlenih osoba popunjava i ovjerava poslodavac te dostavlja nadležnoj područnoj službi ili uredu Zavoda prema sjedištu poslodavca (tiskanica Zahtjev za izdavanje potvrde A1-izaslanje zaposlenih osoba u EU). Poslodavac popunjava i upitnik za poslodavca koji sadrži detaljne informacije o poslovanju te ga, uz obveznu dokumentaciju dostavlja Zavodu. Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje potvrde A1 kod izaslanja zaposlene osobe:

1) Popunjena tiskanica Zahtjev za izdavanje potvrde A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU, za svakog radnika posebno 
2) Ugovor o radu ili dodatak ugovoru o radu prema članku 18. Zakona o radu 
3) Ako osoba nije bila zaposlena jedan mjesec prije početka izaslanja, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o statusu

osiguranika, odnosno potvrda da je osoba bila prijavljena u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba. 4) Ako se radi o agenciji za privremeno zapošljavanje, sporazum o ustupanju radnika; napominjemo da agencija mora biti upisana u evidenciju nadležnog ministarstva 5) Financijsko izvješće za prethodno razdoblje – GFI i/ili tromjesečni (kvartalni) izvještaj poduzetnika – TI – POD (obvezno POD – DOP obrazac) Ako je GFI za prethodno razdoblje već dostavljen uz prethodne zahtjeve, priložiti izjavu da je već dostavljeno 6) Po potrebi drugi dokazi (kod novoosnovanih poslodavaca kopije knjigovodstvenih isprava i evidencija iz kojih je vidljivo poslovanje, Knjiga izlaznih računa, PDV obrasci) Kada zahtjev za izdavanje potvrde A1 podnosi agencija za privremeno zapošljavanje - poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnike drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova - takva agencija mora ispunjavati sve uvjete propisane institutom izaslanja kao i bilo koje drugo trgovačko društvo. Potrebno je naglasiti da agencija ne može sve radnike ustupiti poslodavcima u inozemstvu i u Hrvatskoj obavljati samo administrativne poslove, budući da bi to značilo da agencija kao poslodavac ne obavlja redovno svoju djelatnost u Hrvatskoj.

1.2. Pravilo za upućene samozaposlene osobe Pravila o izaslanju omogućuju i samostalnim djelatnicima da privremeno obavljaju svoju djelatnost u drugoj državi članici, a da se na njih za to vrijeme primjenjuje zakonodavstvo matične države. Propisani uvjeti koji se moraju zadovoljiti sljedeći su: 1) izaslanje ne traje duže od 24 mjeseca 2) inače obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u matičnoj državi 3) djelatnost koju će obavljati u državi rada slične je naravi koju obavlja u matičnoj državi Kriteriji koji se primjenjuju da bi se utvrdilo da li osoba obavlja djelatnost kao samostalni djelatnik u matičnoj državi: 1) obavljao je samostalnu djelatnost u državi članici dva mjeseca prije izaslanja 2) ispunjava i nadalje sve potrebne uvjete za obavljanje svoje djelatnosti kako bi se mogao nastaviti po povratku u državu izaslanja 3) zadržava ured u državi izaslanja 4) plaća porez u državi izaslanja 5) ima registriranu djelatnost kod nadležnog tijela za vrijeme izaslanja Kako bi se utvrdilo je li djelatnost koju će samostalni djelatnik obavljati u državi rada slične naravi onom kojom se obavlja procjenjuje se stvarna narav djelatnosti, te nije bitno smatrati li se ta djelatnost samostalno ili u svojstvu zaposlene osobe u državi rada. Načelno se smatra istom djelatnošću koja se obavlja u istom sektoru. Ipak, treba imati na umu da u istom sektoru postoje različite djelatnosti. Kako bi se utvrdilo radi li se o sličnoj potrebnoj djelatnosti je prije izaslanja utvrditi stvarnu narav poslova koji će se obavljati.

 1. Pravila za osobe koje redovito rade u dvije ili više država članica EU Osoba obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u dvije ili više država članica ako istodobno ili naizmjence obavlja jednu ili više različitih djelatnosti za jednog ili više poslodavaca u dvije ili više država članica. Na tu osobu primjenjivat će se zakonodavstvo države članice u kojoj ima uobičajeno boravište, ako obavlja značajne djelatnosti u toj državi članici, ili zakonodavstvo države članice u kojoj se nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili poslodavca koji ga zapošljava. Značajnim dijelom djelatnosti koja se obavlja u državi članici smatra se količinski značajan dio svih djelatnosti s vremenom da to ne mora biti glavni dio tih djelatnosti. Pri utvrđivanju obavlja li se zaposlena osoba značajna članica svoje djelatnosti u državi obvezno se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

Da bi se utvrdilo da osoba obavlja značajan dio djelatnosti u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište potrebno je da u toj državi radi najmanje 25% radnog vremena i/ili ostvaruje 25% naknade za rad. Navedeni kriteriji nisu konačni. Ponekad je potrebno koristiti i druge kriterije da bi se moglo utvrditi radi li se o značajnom dijelu djelatnosti. Registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili poslodavca je mjesto gdje se donose ključne poslovne odluke i gdje se nalazi glavna uprava, a ne mjesto gdje postoji samo prijavljen ured sa administrativnim osobljem bez ovlaštenja za donošenje odluka. Djelatnosti koje su trajne, ali uzimaju manje od 5% radnog vremena i donose manje od 5% naknade za rad smatraju se graničnim djelatnostima. Granične djelatnosti neće se uzimati u obzir pri određivanju zakonodavstva koje se primjenjuje na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba u dvije ili više država članica. Osobom koja obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u dvije ili više država smatra se osoba koja istovremeno ili naizmjence obavlja jednu ili više odvojenih samostalnih djelatnosti bez obzira na narav tih djelatnosti. Na osobu koja obavlja djelatnost kao samozaposlena osoba u dvije ili više država primijenit će se zakonodavstvo:

1) države članice u kojoj ima uobičajeno boravište, ako u toj državi obavlja značajan dio djelatnosti, ili

2) države članice u kojoj je središte interesa te djelatnosti, ako ne obavlja znatan dio svo je djelatnosti u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište.

Kao i kod osoba koje obavljaju djelatnost kao zaposlene osobe, značajnim dijelom djelatnosti koja se obavlja u državi članici smatra se količinski značajan dio svih djelatnosti s vremenom da to ne mora biti glavni dio tih djelatnosti. Kod utvrđivanja se moraju uzeti u obzir sljedeći kriteriji:

Osoba značajna dio djelatnosti u državi obavlja uobičajenog boravka ako obavlja 25% svojih djelatnosti, tj. da je u odnosu na prethodno spomenute kriterije njihov udio najmanje 25% u državi uobičajenog boravišta. Ako samozaposlena osoba ne obavlja 25% svojih djelatnosti u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište u njemu, primjenjuje se zakonodavstvo države članice u kojoj je središte interesa njegove djelatnosti. Da bi se utvrdilo središte interesa njegove djelatnosti potrebno je uzeti u obzir sve profesionalne djelatnosti te osobe, a posebno sljedeće kriterije:

Na osobu koja obavlja djelatnost kao zaposlena osoba i samozaposlena osoba u dvije ili više država primjenjivat će se zakonodavstvo jedne države u kojoj obavlja djelatnost kao zaposlena osoba. Ako djelatnost kao zaposlena osoba obavlja u dvije ili više država, potrebno je odrediti zakonodavstvo države koje se na njega primjenjuje, na način opisan u prethodnim poglavljima za osobe koje obavljaju djelatnost kao zaposlene osobe u dvije ili više države. 2.1. Postupak koji se provodi u slučaju obavljanja djelatnosti u dvije ili više država članica Osoba koja obavlja djelatnost u dvije ili više država članica EU dužna je o tome obavijestiti nadležnu ustanovu u državi članici uobičajenog boravišta. Nadležna ustanova u navedenoj državi, nakon provedenog postupka provjere svih okolnosti slučaja, donosi odluku o zakonodavstvu koje se primjenjuje. Pri donošenju odluke obvezno je uzeti u obzir stanje koje se predviđa u sljedećih 12 mjeseci. Navedenom odlukom može se odrediti da se na osobu primjenjuje zakonodavstvo države uobičajenog boravišta ili zakonodavstvo druge države članice. Nadležna ustanova države čije je zakonodavstvo određeno kao zakonodavstvo koje se primjenjuje obavještava osobu i izdaje joj potvrdu A1. Nakon provedenog postupka provjere svih okolnosti slučaja HZMO donosi odluku o zakonodavstvu koje se primjenjuje i izdaje potvrdu A1 ako je određeno da se primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo.

Potrebna dokumentacija za osobe koje obavljaju djelatnost kao zaposlene osobe u dvije ili više država:

1) popunjena tiskanica Prijava za rad u više država članica

2) ugovori o radu

3) potvrda poslodavca o visini plaće (ili platne liste ovjerene od poslodavca)

4) po potrebi drugi dokazi o radnom vremenu (posebno kod transportnih radnika – raspored poslovnih putovanja, broj utovara i istovara)

Potrebna dokumentacija za osobe koje obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u dvije ili više država:

1) popunjena tiskanica Prijava za rad u više država članica

2) potvrda porezne uprave o visini dohotka

3) po potrebi drugi dokazi

 1. Posebna pravila za određivanje zakonodavstva koja se primjenjuju na pomoć Za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje uz pomoć postoje dva pravila:

A) ako pomorac obavlja djelatnost kao zaposlena osoba ili kao samozaposlena osoba na pomorskom brodu koja plovi pod zastavom država članica EU, na njega se primjenjuje zakonodavstvo te države članice EU

B) ako pomorac obavlja djelatnost kao zaposlena osoba na pomorskom brodu koja plovi pod zastavom jedne države članice EU, ali

1) prima naknadu za rad osobe ili poduzeća koje ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u drugoj državi članici EU i

2) ima uobičajeno boravište u toj drugoj državi članici EU, na njemu se primjenjuje zakonodavstvo te druge države članice EU.

Osoba ili poduzeće koje uz pomoć isplaćuje naknadu za rad smatra se njegovim poslodavcem. Poslodavac koji ima registrirano sjedište u jednoj državi članici EU, a ima zaposlenog pomoraca na brodu koji plovi pod zastavom druge države članice, obvezan je, kad je god moguće, unaprijed, o tome obavijestiti nadležnu ustanovu države članice EU čije se zakonodavstvo primjenjuje. Navedena ustanova, bez odgode, obavještava nadležnu ustanovu države članice EU pod čijom zastavom je brod na kojem pomaže plovi o zakonodavstvu koje se na njega primjenjuje. Iznimno, prema članku 16. Uredbe 883/2004 moguće je da dvije ili više država članica, nadležna tijela tih država članica ili nadležne ustanove zajedničkim dogovorom predviđaju odstupanja od pravila za određivanje zakonodavstva koja se primjenjuju. Odstupanje je moguće dogovoriti za određenu osobu ili za kategoriju osobe i to samo ako vas zanima ta osoba ili osoba. Uredbe EU za koordinaciju propisuju obvezu izdavanja potvrde A1 u točno određenim slučajevima. U slučaju pomoraca obvezno ju je izdati u dva slučaja, i to ako se na pomorcu primjenjuje zakonodavstvo države članice u kojoj ima uobičajeno boravište, ako u toj istoj državi poslodavac koji ga plaća ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja u slučaju odstupanja od pravila koja se na pomorca primjenjuje (prema članku 16. Uredbe 883/2004).

Prema članku 15. stavku 3. Uredbe 987/2009 kod primjene drugog pravila iz članka 11. stavke 4. Uredbe 883/2004 obveza je poslodavca obavijestiti nadležnu ustanovu o takvoj situaciji.

Zavod po zaprimljenim zahtjevima za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 pokreće postupke prema nadležnim ustanovama i tijelima drugih država članica i traži njihovu suglasnost. Po pribavljenoj suglasnosti, smatra se da je postignut dogovor prema članku 16. Uredbe 883/2004 i u konkretnom predmetu Zavod izdaje potvrdu A1. Napominjemo da se prema propisanom postupku u ovim slučajevima potvrda A1 ne može izdati dok se ne pribavi suglasnost druge države članice.