Moja arhiva

Unutar navedenog modula možete vršiti pretraživanje poslanih (zaprimljenih) i obrađenih (prihvaćenih i odbijenih) prijava za sve obveznike za koje imate pravo uspostave prijava. Modul nudi mogućnost pretraživanja prema više kriterija koje možete međusobno kombinirati (kriteriji ovise o odabranoj vrsti obrasca).

Također, korisnici koji imaju pravo uspostave prijava za više obveznika kroz ovaj će modul moći pronaći prijave za svakog obveznika bez potrebe da se “prebacuju” između različitih računa obveznika (kao što je to slučaj kada je potrebno uspostavljati prijave za različite obveznike).

Filtrirane prijave moguće je preuzeti, pregledati greške ukoliko su odbijene i preuzeti priloge i verifikacijske datoteke.

img